පුනර්ජීව අරමුදලේ 207 වන හදවත් සැත්කම් උපකාරය උඩහමුල්ල පදිංචි දිල්රුක්ෂි මහත්මියට 2019/05/11 දින කොළඹ,ආසිරි සෙන්ට්‍රල් රෝහලේ දී ...
සෝමවීර චන්ද්‍රසිරි සංස්කෘතික පදනමේ ඉල්ලීමකට අනුව සුජීවා චන්ද්‍රසිරි මහත්මිය ,වෛද්‍ය ප්‍රසාද් දේශප්‍රිය සහ ජනසරණ පදනමේ අනුග්‍රාහකත්වයෙන් සහ ...
පුනර්ජීව අරමුදල මගින් අනුග්‍රාහකත්වය ඇතිව සිදු කරන ලද 206 වන හදවත් සැත්කම් සත්කාරය සිදු කිරීම සදහා වේයන්ගොඩ ...
ජනසරණ සහ පුනර්ජීව පදනමට ලද ඉල්ලීමකට අනුව කොළඹ 09, ශාන්ත මැතිව්ස් විද්‍යාලයේ තෝරාගත් අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් ...
ජනසරණ පදනම හා පුනර්ජීව අරමුදල වෙත වෛද්‍ය.ප්‍රසාද් දේශප්‍රිය මහතා විසින් පරිත්‍යාග කළ රෝද පුටුව හදිසි අනතුරකින් පසු ...
ඔක්තෝබර් 01 වන දිනට යෙදුණු විශ්ව වැඩිහිටි දිනයට සමගාමීව තිඹිරගස් යාය ප්‍රාදේශීය වැඩිහිටි බල මණ්ඩලය සංවිධානය කළ ...
කොළඹ මහ නගර සභාව විසින් සංවිධානය කල "ඩෙංගු උවදුර දුරලමු" චිත්‍ර තරගයෙහි ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයට සහභාගි වූ අවස්ථාව. ...